Ένωση των Οικονομικών Πανεπιστημίων της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης και της Παρευξείνιας Ζώνης

 

 

Επίτιμος Προεδρος

  • Γιάννης Τσεκούρας, Ομοτιμός Καθηγητής Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάς

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το ακόλουθο Δ.Σ. εξελέγη για τετραετή θητεία κατά την 7η Γενική Συνέλευση της ASECU στις 30.3.2019
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Prof. Grigoris Zarotiadis, Aristotle University of Thessaloniki, Greece

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Prof. Oleg Bodyagin,Rostov State University of Economics, Rostov-on-Don, RUSSIA

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Prof. Leonid Nakov, St. Cyril and Methodius University, Skopje, NORTH MACEDONIA

MΕΛΗ
Prof. Fatmir Memaj, University of Tirana, Albania
Prof. Dejan Mikerevic, University of Banja Luka, BOSNIA HERZEGOVINA
Prof. Paskal Zhelev,  University of National and World Economy, BULGARIA
Prof. Vesna Karadzic,  University of Montenegro, Podgorica, MONTENEGRO
Prof. Zaklina Stojanovic, University of Belgrade, SERBIA
Prof. Bogdan Wierzbinski, University of Rzeszow, POLAND

Τελευταία ενημέρωση: 13/04/2019